SOY INK

                  “หมึกพิมพ์รักษ์โลก” ปลอดภัยต่อที่คุณผู้บริโภคและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้น้ำมันถั่วเหลืองแบบเดียวกันกับที่ไว้ประกอบอาหารแทนน้ำมันปิโตรเลียมในการเป็นฐานด้านใช้งานพนักงานด้วยหัวเรื่อง: การพิมพ์ออฟเซ็ตระบบผู้ซื้อสินค้าแบบ 4 สี (CMYK)

จุดเด่น

 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษจากสารเคมี

 • หมึกมีสีสันที่สดใสและมีความเข้มสูง

 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

 • ต้านทานการเสียดสีได้ดี

 • มีผิวมันเงาสูง

 • สามารถพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์

 • ให้ความคมชัดกว่าหมึกพิมพ์ทั่วไป

 • สามารถประหยัดหมึกในการพิมพ์ระยะยาว

 • กระดาษรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

 • สามารถสัมผัสอาหารได้

 • ละลายสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 

 • ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็น

 • มลพิษจากสารเคมีทางอากาศที่สูดดมเข้าไปให้น้อยลง

จุดด้อย

 • แห้งตัวช้ากว่าหมึกฐานน้ำมันปิโตรเลียมไม่มีการสูญเสียตัวในโครงสร้างของ VOCs 

จากจุดที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาหลายแห่งแห่งการเดินทางไกลในการใช้หมึกถั่วเหลืองหมึกพิมพ์ที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและรอให้หมึกหมด กองกระดาษทับกันสูงเกินไปทำให้จัดการยากและเสียพื้นที่ในการวางกองงาน 

อยากได้ประโยชน์ของหมึกถั่วเหลือง (ถั่วเหลืองหมึก) ประโยชน์ต่อความสวยงามของงานและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคแล้วควรเลือกใช้งานพิมพ์ที่ใช้หมึกถั่วเหลือง (Soy Ink) ในการผลิต

ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคและพนักงานฝ่ายผลิตของเราเอง บริษัทพี.วี. พิมพ์ จำกัด เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยที่เลือกใช้หมึกถั่วเหลือง (Soy Ink) ในงานพิมพ์ Offset มานานกว่า10 ปี 

หมายเหตุในปัจจุบันหมึกถั่วเหลืองหมึกมีผลิตขายเฉพาะหมึกแม่สี CMYK เท่านั้นยังไม่มีการผลิตเป็นสีพิเศษ (pantone) 

* * คลิกอ่านต่อเรื่องสีพิเศษ (pantone) *