ไม่ใช่ไม่แยกแต่แยกไม่ได้

                  ปัญหาหลักของการรีไซเคิลกระดาษ  ไม่ใช่การไม่คัดแยกขยะแต่คือการที่ไม่สามารถแยกพลาสติกออกจากวัสดุที่เป็นกระดาษได้เนื่องจาก กระดาษถูกเคลือบด้วย ฟิล์มพลาสติกไว้จนเป็นเนื้อเดียวกัน

                  ดังนั้นก่อนหน้าจะระบุคุณสมบัติหรือลักษณะของสื่อการตลาดและบรรจุภัณฑ์ผู้ร่วมวิจัยและออกแบบควรตระหนักถึงประโยชน์และข้อจำกัด การเคลือบผิวด้วยฟิล์มพลาสติก Oriented Polypropylene (OPP)

ประโยชน์มีดังนี้

  • ทำให้กระดาษมีความเหนียวเพิ่มขึ้น ป้องกันการเกิดรอยแตกบริเวณรอยพับ

  • สามารถป้องกันน้ำได้เนื่องจากเป็นพลาสติก 

  • เพิ่มความสวยงามของผิวกระดาษเช่นเงา, ด้านหรือนุ่มขึ้น

ข้อ จำกัด มีดังนี้

  •  กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับกระดาษ จึงไม่สามารถนำกระดาษนั้นไปรีไซเคิลได้

                                                                                                                                                       ในหลายประเทศทั้งยุโรป อเมริกา และเอเซียบางประเทศ หันมารณรงค์ไม่ให้ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์กระดาษ โดยมีตราสัญลักษณ์ Recyclable ที่ตีพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นข้อสังเกต 

RECYCLABLE SYMBOL

         เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลและกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ปะปนอยู่

PAPER – MARK

(Japan’s recycling symbol)
       เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษโดยไม่มีส่วนผสมของวัสดุอื่นซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะตีพิมพ์ที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถแยกขยะสำหรับการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น