“กระดาษ Food Grade ที่สัมผัสอาหารได้โดยตรง”

ที่โรงพิมพ์ PW printing Co.,Ltd. มีให้เลือกหลากหลาย พิมพ์ลายได้ตามใจ ด้วยหมึก Soy Ink

ส่งเสริมภาพลักษณ์ใน Brand แถมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 


ชนิดกระดาษ Food Grade ที่เหมาะกับการทำกระดาษห่อ และซองอาหาร

1. กระดาษ MG       
 • สี : ขาว                     
 • กันซึมน้ำมัน : ปานกลาง                       
 • พิมพ์ได้ : 2 ด้าน 

Note * ผิวหยาบ 1 ด้าน / มัน 1 ด้าน

2. กระดาษ Brown Kraft           
 • สี : น้ำตาล                    
 • กันซึมน้ำมัน : ปานกลาง                      
 • พิมพ์ได้ : 2 ด้าน 
3. กระดาษ White Baking   
 • สี : ขาว                   
 • กันซึมน้ำมัน : เล็กน้อย                      
 • พิมพ์ได้ : 2 ด้าน 
4. กระดาษ Smart Baking       
 • สี : ขาว                   
 • กันซึมน้ำมัน : ดีมาก                     
 • พิมพ์ได้ : 1 ด้าน  

Note * หยาบ 1 ด้าน / มัน 1 ด้าน (ด้านหยาบ = พิมพ์ได้ / ด้านมัน = กันซึมได้)


รูปแบบบรรจุภัณฑ์

1. ซอง / ถุง

2. กระดาษห่อ / กระดาษรองอาหาร